Moderator Ltd. Arnira Klaica 1, 21215 Kastel Luksic

e-mail : info@holidays-to-croatia.com

Mob:+385-97-752-2235

Dubrovačke zidine

Dubrovačke zidine

Dubrovačke zidine su sklop utvrda koje okružuju stari dio grada Dubrovnika. Imaju oblik nepravilnog višekutnika. Građene su od 13. do 17. stoljeća za potrebe obrane grada. Gradnja prvih utvrda započela je već u 8. stoljeću. Najintenzivnija gradnja bila je od sredine 15. stoljeća do kraja 16. stoljeća. Gradske zidine određuju karakteristični izgled povijesnog grada Dubrovnika poznat u cijelom svijetu.

Grad Dubrovnik potpuno je opasan zidinama uključujući i staru gradsku luku. Dubrovačke zidine su duge 1940 m, visoke do 25m, prema kopnu duljine 4-6 m, a prema moru 1,5-3m. Zidine su zaštićene kulama:Kula Minčeta, Kula Bokar, Utvrda Sv. Ivan i Tvrđava Revelin.

Kula Minčeta je utvrda na sjeveru gradskih zidina. Ime Minčeta utvrda je dobila po obitelji Menčetić je velika cilindrična utvrda s masivnim podnožjem. Na njenom vrhu je masivno krunište. Drže ga kamene peterostruke konzole. Kula je simbol Dubrovnika i na njoj se stalno vijori Državna zastava a ljeti zastava Libertas.

Kula Kokar je utvrda na zapadu gradskih zidina. Naziva se i Zvjezdan, građena je od 1461. godine do 1463. godine. Utvrda je građena s tri bogata vijenca. U njenoj unutrašnjosti nalazi se kazamate za male topove i municijske komore. Glavni zadatak ove utvrde bio je obrana jarka i mosta na Pilama.

Utvrda Sv. Ivan je utvrda na istoku gradskih zidina iz 16. Stoljeća. Štitila je ulaz u staru gradsku luku. Tvrđava Revelin je utvrda na istoku gradskih zidina. Građena je 1462. godine. Odijeljena je od grada jarkom spojena mostom. Tlocrt utvrde je nepravilnog četverokuta. Utvrda je okružena jarkom s tri strane a s četvrte strane morem. Pred tvrđavom je velika platforma, spremnik za topove koji su štitili luku. Razne konferencije, koncerti i druga događanja su čest gost ove stare utvrde. Krovna terasa Revelina ,nekad platforma za moćne topove sada je pozornica za predstave Dubrovačkih ljetnih igara.

Tvrđava Lovrijenac je tvrđava na hridi na zapadnoj strani Dubrovnika,37m iznad razine mora. To je jedina tvrđava koja nije u sklopu gradskih zidina. U sredini dvorišta nalazi se ogromna čatrnja za kišnicu. U Lovrijenac se ulazilo preko dva mosta, te kroz malena vrata na kojima je pisalo „Sloboda se ne predaje,ni za svo zlato svijeta“. Ova tvrđava je bila dobro očuvana i naoružana, poznata po vjenčanjima i predstavama. Predstavlja povijesni simbol otpora Mletačkoj Republici. Tri su ulaza na gradske zidine, Na Stradunu kod vrata od Pila, kod tvrđave Sv.Ivana i kod tvrđave Sv.Luke. Gradske zidine su nekad bile simbol moćnog obrambenog sustava a danas su kulturno povijesna baština grada Dubrovnika.