Moderator Ltd. Arnira Klaica 1, 21215 Kastel Luksic

e-mail : info@holidays-to-croatia.com

Mob:+385-97-752-2235

Nacionalni park Plitvice

Nacionalni Park Plitvice

Nacionalni park Plitvička jezera je najveći,najstariji i najposjećeniji park u Hrvatskoj. Ubraja se i u najljepše znamenitosti Europe. Predstavlja šumovit planinski kraj u kojem se nalazi 16 većih i mnogo manjih jezera između Male Kapele i Plješivice u izvorišnom području rijeke Korane u Lici. Najveća su jezera Kozjak i Proščansko.

Postanak Plitvičkih jezera vezna je sa stvaranjem sedrenih barijera, kojima je nakon doba pleistocena pregrađena prvobitna dolina. Preko sedrenih barijera brojni slapovi i kaskade se preljevaju u vodu iz viših u niža jezera. Park se sastoji od 16 jezera. Gornja jezera na jugu pretežno se sastoje od dolomita a Donja jezera na sjeveru od vapnenačkih stijena.

Gornja jezera su: Prošćansko jezero, Ciginovac, Okrugljak, Batinovac, Veliko Jezero, Malo jezero, Vir, Galovac, Milino jezero, Gradinsko jezero, Veliki Burget, Kozjak. Donja Jezera su : Milanovac, Gavanovac, Kaluđerovac i Novakovića Brod. Na Gornjim jezerima postoji nekoliko malih jezera paralelno poredanih i malog protoka vode. Donja jezera su mnogo veća i oblikovala su Kanjon rijeke Korane.

Više od tri četvrtine površine parka obraslo je šumom i to bukvom, jelom i običnim borom a ostalo su zeleni travnjaci i livade. U parku rastu mnogobrojne rijetke i zaštićene biljne vrste kao što su Kamenka,Tisa i Planinski Božur.

U sjeverozapadnom dijelu parka, očuvana je prašuma bukovo – jelovih šuma. U svakom kutku parka krije se dom mnogobrojnih ptica,leptira i divljači. Najzanimljiviji su stalni stanovnici medvjed, vuk i vidra. Smeđi medvjed svakako je najatraktivnija životinjska vrsta u Nacionalnom parku Plitvička jezera pa se tako nalazi na simbolima parka. Pored njih tu žive lisice, vjeverice, tvorovi, zečevi, divlje svinje, jelene i srne. U jezerima žive potočne jezerske pastrve.

Osim jezera i šuma, NP Plitvička jezera krase i mnoge špilje. Za posjetitelje otvorene su špilje Golubnjača (145m) i Šupljara (68m) iznad jezera Kaluđerovca. Postoje i druge špilje kao Mračna špilja i špilja Vila Jezerkinje. Od jama poznata je Čudinka ili Jama na Vršiću. U špiljama žive šišmiši. U Parku je registrirano čak 1267 različitih biljnih vrsta. U Rodića špilji pronađena je nova vrsta kukca Molops plitvicensis, koja je endemska i nije nigdje pronađena na svijetu. U toj špilji pronađeni su ostaci špiljskog medvjeda.

Kilometarske staze za obilazak nadopunjuju drveni mostići a organiziraju se i obilasci turističkim vlakićima te električnim brodovima po najvećem jezeru Kozjak. U parku se nalaze ugostiteljski objekti, hoteli,parkirališta,pošta, autobusna postaja te ambulanta. Nacionalni park Plitvice uvršten je na listo UNESCO zaštićene prirodne baštine.