Moderator Ltd. Arnira Klaica 1, 21215 Kastel Luksic

e-mail : info@holidays-to-croatia.com

Mob:+385-97-752-2235

Česta pitanja

Smještaj

1. Smještajnu jedinicu koja će najviše zadovoljavati Vaše želje i potrebe možete odabrati na dva načina: samostalno, služeći se nekim od više ponuđenih mogućnosti pretraživanja naših stranica ili obraćajući se našoj službi prodaje, koja će Vam nakon uvodnog upoznavanja preporučiti određeni broj objekata koji najviše zadovoljavaju Vaše kriterije.

2. Dok budete pretraživali naše stranice, uz svaki objekt koji privuče Vašu pažnju, možete kliknuti na dugme “ubaci objekt”. Klikom na spomenuto dugme odabrani objekt se pohranjuje u virtualnu bazu podataka (favorites) koju Vi formirate, a koja sadržava samo one objekte koji najviše udovoljavaju Vašim kriterijima. Vaš odabir ostaje sačuvan, a pristup navedenoj bazi podataka je moguć u bilo koje vrijeme, ali isključivo sa računala na kojem je vršeno pretraživanje, ukoliko ste našu bazu podataka pretraživali kao anonimni korisnik. Ukoliko ste se prilikom ulaska na naše stranice logirali, te našu bazu podataka pretraživali kao poznati korisnik pristup Vašem užem izboru Vam je omogućen u svako vrijeme sa bilo kojeg računala, na koje se prethodno logirate pod Vašim korisničkim imenom.

3. Nakon što ste formirali svoj uži izbor, napravite kompletan i detaljan pregled odabranih objekata klikom na link “pregled mog izbora”. Sistematski i usporedni prikaz odabranih smještajnih jedinica će Vam uvelike pomoći da s lakoćom pronađete objekt koji najviše udovoljava Vašim kriterijima.

4. Nakon konačnog odabira, potrebno je izvršiti prijavu Vašeg interesa za određenim objektom ispunjajući formular za rezervacijom. Kako bi daljnja obrada Vašeg zahtjeva uopće bila moguća, bitno je da u tražena polja unesete sve informacije koje se od Vas traže.

5. Odmah po slanju ispunjenog formulara za rezervacijom, na ekranu će Vam se učitati automatski generirana kalkulacija sa svim stavkama i pripadajućim troškovima, te iznosom koji treba uplatiti za rezervaciju prijavljene smještajne jedinice. Pri izlistu kalkulacije ponuditi će Vam se dvije mogućnosti; odustanak od prijave ili potvrda rezervacije.

6. Ukoliko se odlučite za potvrdu rezervacije ispunjeni formular će stići u našu službu prodaje. Odmah po primitku formulara za rezervacijom naše osoblje će kontaktirati vlasnika prijavljene smještajne jedinice kako bi, prije konačnog slanja predračuna, provjerili da li stanje na internetu odgovara stvarnosti, odnosno da li je prijavljena rezervacija uopće moguća. Odmah po odobrenju zaprimljenog zahtjeva za rezervacijom na Vašu e-mail adresu ili fax uređaj šaljemo konačni predračun. U samom predračunu će svi troškovi biti sasvim jasno izraženi, kao i iznos koji trebate uplatiti za potvrdu rezervacije. Samo plaćanje će biti izvršeno sukladno načinu i dinamici plaćanja objavljenoj na našim stranicama.

7. Za konačnu potvrdu odaslane prijave potrebno je izvršiti uplatu rezervacije i to u roku 24 sata po primitku konačnog predračuna. Prekoračenje navedenog roka od strane gosta može rezultirati overbooking-om, za koji agencija ne snosi odgovornost, no obvezuje se ponuditi gostu zamjenski smještaj iste kvalitete.

8. Odmah po izvršenoj uplati potrebno je potvrdu uplate proslijediti mailom (info@holidays-to-croatia.com) ili faxom (+ 385 21 227-947) agenciji (osim ako ste platili kreditnom karticom – u tom slučaju agencija automatski dobiva potvrdu izvršene uplate). Nakon provjere izvršene uplate, odnosno autorizacije Vaše kreditne kartice, e-mailom ćemo Vam proslijediti sve potrebne informacije o vlasniku i adresi rezerviranog objekta. Pismenu potvrdu o izvršenoj rezervaciji (voucher) ćemo Vam poslati na Vašu e-mail adresu. Zaprimljeni voucher ujedno je i Vaš pismeni dokaz da ste si za predstojeće ljeto osigurali smještaj na Jadranu.

Kako pronaći odgovarajući smještaj?

Kako bismo Vam pomogli da se brzo snađete u našoj ponudi, te da lako odaberete objekt koji najviše udovoljava Vašim željama, pružamo Vam više mogućnosti pretraživanja naše baze podataka.

1. Jednostavno pretraživanje – Uz određivanje osnovnih parametara (termin godišnjeg odmora, broj osoba, vrsta smještaja i lokacija objekta) program će automatski generirati sve željene uvjete i prikazati samo one objekte koji udovoljavaju zadanim kriterijima.

2. Detaljno pretraživanje – Ukoliko su Vam bitni i neki drugi kriteriji osim onih ponuđenih u jednostavnom pretraživanju, poslužite se našim detaljnim pretraživačem. Detaljno pretraživanje je moguće obavljati u nekoliko kategorija:

opći podaci (termin godišnjeg odmora, broj osoba, vrsta smještaja i lokacija objekta)

detaljnija lokacija objekta (otok-kopno, udaljenost objekta od plaže, mjesta s pješćanom plažom, mjesta na osami)

vrsta objekta (luksuzne vile, pansioni, objekti sa bazenom i sl.)

pozicija smještajne jedinice (prizemlje, 1.kat, 2.kat, …)

dodatna ponuda (prehrana, dovođenje kućnih ljubimaca, klimatizacija, pristup internetu…)

3. Pretraživanje po šifri – Ukoliko želite detaljno pogledati točno određeni objekt, potrebno je da u za to predviđeno polje upišete šifru objekta. Ova vrsta pretraživanja omogućuje najbrži pristup ciljanom objektu, ali je potrebno unaprijed znati šifru pod kojom se objekt vodi.

4. Geografsko pretraživanje – Na osnovu interaktivne karte, odnosno s njom povezanog izbornika regija, rivijera ili mjesta ćete poprilično jednostavno uputiti zahtjev za prikazom objekata koji se nalaze u lokaciji koju preferirate.

Ukoliko rezultat pretraživanja ne ukaže na niti jedan objekt koji udovoljava svim postavljenim zahtjevima, klikom na opciju “back” se vratite na prethodni korak. Svi postavljeni uvjeti će biti sačuvani. Savjetujemo da odustanete od uvjeta do kojeg Vam je najmanje stalo, te pokušate ponovo.

Ukoliko detaljno pretraživanje rezultira prevelikim brojem objekata koji udovoljavaju svim postavljenim zahtjevima, klikom na opciju “back” se vratite na prethodni korak i uz postojeće zadajte dodatne uvjete.

Zakup odabrane smještajne jedinice se obavlja u dva dijela. Prvi dio se plaća unaprijed prilikom rezerviranja objekta, a drugi dio se plaća na dan dolaska gostiju u poslovnici naše agencije ili u poslovnici Moderator partner-agencije koja je najbliža rezerviranom objektu, odnosno kod vlasnika objekta na dan dolaska.

Ovisno o vrsti ugovora s iznajmljivačima u posebnim slučajevima potrebno je uplatu ostatka iznosa izvršiti najkasnije 30 – 45 dana prije dolaska gostiju na bankovni račun agencije.

Iznos akontacije je 50 % cijene cjelokupnog aranžmana, kojeg će agencija preusmjeriti na žiro račun iznajmljivača odmah po primitku uplate.

U posebnim slučajevima (npr. u slučaju rezervacije kratkog termina ili u slučaju rezervacije od gostiju kojim je za ulazak u Republiku Hrvatsku potrebna viza) potrebno je za potvrdu rezervacije uplatiti odmah 100 % cijene aranžmana.

S iznosom akontacije, te načinom uplate ostatka iznosa će biti gost upoznat prilikom slanja predračuna.

Ukoliko gost traži R-1 račun, dužan je to najaviti prilikom zahtjeva za rezervacijom.

U cilju potvrde rezervacije gost se obvezuje u roku 24 sata (subote, nedjelje i državni praznici se ne računaju) po ispostavi predračuna izvršiti uplatu rezervacije, te potvrdu uplate proslijediti agenciji.

Točan rok do kojeg se agencija obvezuje prijavljene termine držati pod opcijom (prvenstvo zakupa za naručitelja) je naznačen na svakom ispostavljenom predračunu pod rubrikom “vrijeme plaćanja”.

Od trenutka kada gost ispuni i pošalje prijavu rezervacije, pa za naredna 24 sata, se sa tržišta povlače odabrani datumi i pravo prvenstva zakupa pripada podnositelju prijave. Rezervacija predmetnog objekta od strane drugog gosta u navedenom terminu nije moguća. Navedeni termini na internetu se označavaju žutom bojom.

Ukoliko do roka dospijeća gost izvrši uplatu rezervacije i potvrdu uplate proslijedi agenciji, odmah po provjeri izvršene uplate prijavljeni termini će biti označeni crvenom bojom, te za predstojeću sezonu neka druga rezervacija iste smještajne jedinice koja bi se barem dijelom preklapala sa potvrđenim terminom više neće biti moguća.

Ukoliko u za to predviđenom roku agencija ne dobije potvrdu o izvršenoj uplati smatrat će se da je gost odustao od prijavljene rezervacije. Na internet prikazu prijavljeni termini nakon proteka roka dospijeća više neće biti označeni žutom bojom, već će biti ponovno označeni kao dostupni – bijelom bojom.

Uplatom gotovine u poslovnici naše agencije ili bilo koje druge turističke agencije koja ima sklopljen ugovor o suradnji sa Adriatic.hr Uplatu možete izvršiti:

1. U našoj poslovnici na adresi: : Arnira Klaića 1, 21215 Kaštel Lukšić, Hrvatska

2. Uplatom na žiro račun agencije Da bi uplata na žiro račun agencije bila uredno izvršena potrebni su Vam slijedeći podaci:

Uplatitelj: ime i prezime nosioca rezervacije sa adresom stanovanja

Primatelj: “Moderator” tourist agency, Arnira Klaića 1, 21215 Kaštel Lukšić

Datum: uplata mora biti izvršena u roku 24 sata po ispostavi predračuna

Iznos: upisati iznos prema zaprimljenom predračunu, u kunskoj protuvrijednosti obračunatoj po srednjem tečaju HNB na dan uplate

Broj računa: HR3924840081107158423

3.On-line plaćanje kreditnim karticama (Maestro, Mastercard, Visa)

Ukoliko se odlučite za on-line uplatu kreditnom karticom, upisanim podacima vezanim uz Vašu kreditnu karticu ovlašćujete agenciju da sukladno određenoj dinamici plaćanja naplati vrijednost Vašeg aranžmana.

Uplatom putem bankovne doznake na devizni račun agencije

Devizni račun agencije:

 • Primatelj: Turistička agencija “Adriatic.hr”, Poljička cesta 26, 21000 Split
 • Banka primatelja: Raiffeisen Bank, Split, Croatia
 • IBAN: HR3924840081107158423
 • Swift: RZBHHR2X

On-line plaćanje kreditnim karticama (Maestro, Mastercard, Visa)

Ukoliko se odlučite za on-line uplatu kreditnom karticom, upisanim podacima vezanim uz Vašu kreditnu karticu ovlašćujete agenciju da sukladno određenoj dinamici plaćanja naplati vrijednost Vašeg aranžmana.

Potvrdu o izvršenoj uplati nam možete proslijediti faksom (+ 385 21 456-789) ili ju možete skenirati i poslati na našu e-mail adresu (payments@adriatic.hr).

Odmah po provjeri zaprimljene potvrde rezervirani termini se označavaju crvenom bojom, te za predstojeću sezonu rezervacija predmetnog objekta u terminu koji bi se i najmanje preklapao sa potvrđenom rezervacijom nije moguća. Nakon što uplaćena sredstva stignu na račun agencije (ili nakon uplate karticom), na e-mail adresu naručitelja upućuju se sve potrebne informacije o vlasniku i adresi rezerviranog objekta.

Agencija se obvezuje odmah nakon što uplaćena sredstva stignu na račun, odnosno odmah po odobrenoj autorizaciji naručiteljeve kreditne kartice, proslijediti uplatitelju e-mailom sve bitne informacije o smještaju, a koje uključuju:

 • ime i prezime vlasnika objekta
 • adresu objekta
 • telefonske brojeve fiksne mreže u samom objektu
 • sve korisne kontakt telefone (kućni telefon, telefon na poslu, mobitel i fax)
 • U slučaju otežanog pronalaženja navedene adrese povratnom e-mailu ćemo priložiti i uputstva kako do odabranog objekta najlakše doći.

Kroz direktni kontakt s vlasnikom ste u mogućnosti riješiti sve eventualne nedoumice ili novoiskrsla pitanja na najkvalitetniji način. No, napominjemo da ostvarenje direktnog kontakta sa Vašim domaćinom prije početka ljetovanja nije Vaša obveza već mogućnost koja Vam stoji na raspolaganju.

Nakon što uplaćena akontacija stigne na naš račun ili nakon autorizacije transakcije izvršene kreditnom karticom poslat ćemo na Vašu e-mail adresu voucher.

Na voucheru uz sve informacije vezane za vlasnika i adresu zakupljenog objekta posebice je naznačen preostali iznos koji se gost na dan svog dolaska obvezuje podmiriti kod vlasnika objekta. Prilikom dolaska u zakupljeni objekt voucher ćete uručiti Vašem domaćinu. Nakon što platite preostali iznos vlasnik smještaja će Vam predati ključeve zakupljene smještajne jedinice.

Ukoliko se drugi dio svote za smještaj plaća na račun agencije, voucher će biti gostu poslan nakon uplate drugog dijela. Prilikom dolaska u zakupljeni objekt voucher ćete uručiti Vašem domaćinu. On će Vam zauzvrat predati ključeve zakupljene smještajne jedinice.

Ukoliko ste cjelokupni iznos rezervacije uplatili odjednom, voucher će biti Vama poslan na Vašu e-mail adresu nakon što uplaćena sredstva stignu na naš račun. Prilikom dolaska u zakupljeni objekt voucher ćete uručiti Vašem domaćinu. On će Vam zauzvrat predati ključeve zakupljene smještajne jedinice.

Svjetionici

Gosti sa sobom trebaju ponijeti namirnice i začine, dodatne ručnike, kuhinjske krpe, šibice za paljenje štednjaka, deterdžent za pranje posuđa, sredstva za pranje sanitarnih prostora i sve drugo potrebno za boravak u apartmanu.

Na svjetionicima Savudrija, Veli rat i Struga moguća je dostava namirnica uz nadoplatu. Na Sv. Ivanu na pučini, Poreru i Prišnjaku također je moguća dostava namirnica, ali uz prethodni dogovor. Sušac i Palagruža pučinski su otoci pa namirnice gost treba osigurati prije odlaska na svjetionik.

Smještaj u svjetionicima koji se nalaze na udaljenim otocima preporučujemo samo zdravim osobama. Ako je gostu potrebna hitna medicinska pomoć, po njega će doći brzo plovilo ili helikopter koji će ga odvesti do najbližeg bolničkog centra. Na svim svjetionicima postoje VHF radijske stanice preko kojih se može pozvati hitna pomoć ili zatražiti medicinski savjet preko emergency kanala 16 (kanal sigurnosti).

U svim svjetionicima, osim na Prišnjaku, stanuju svjetioničari sa svojim obiteljima.

Ako imate dozvolu za upravljanje motornim plovilom, uz prethodni dogovor sa svjetioničarom, možete unajmiti njegov čamac.

Čarter plovila

Prilikom sastavljanja posade, koja će u uvjetima drugačijima od svakodnevnih morati ostvariti suživot, potrebno je paziti na nekoliko stvari. Skupina bi trebala imati slične želje što se tiče plana plovidbe i izbora odredišta, omjera aktivnosti i odmora, boravka na moru i pristajanja u marine i sl. U slučaju da iznajmljujete plovilo bez skipera, unaprijed odredite tko će biti glavni i tko će donositi važne odluke u spornim i opasnim situacijama.

Osoba koja preuzme kormilo trebala bi, na osnovu iskustva i stručnosti, uživati puno povjerenje i poštovanje svih članova grupe. Ukoliko članovi Vaše grupe buduće krstarenje vide na dijametralno suprotan način, savjetujemo da se na samom početku podijelite u dvije skupine kako ne biste imali nezadovoljavajući godišnji odmor.

Jadran je povoljan za krstarenje tijekom svih godišnjih doba. Zato izbor termina možete prilagoditi svojim preferencijama i nautičarskim vještinama. Ako se planirate otisnuti na more prvi put, ljeto će biti najbolji izbor jer je manje izgleda za vremenske neprilike koje bi zahtijevale posebna iskustva i vještine u upravljanju plovilom. Za iskusne moreplovce željne avanture zimsko razdoblje bit će idealno.

Želite li uz krstarenje osjetiti živahnu atmosferu jadranskih gradova, posjetiti kulturno-umjetničke priredbe i noćne klubove, ljeto je zasigurno najbolji izbor. Proljeće i jesen su idealna doba za nautičare koji uz kupanje u još uvijek toplom moru žele izbjeći ljetne gužve. Ukoliko Vam je sunčano vrijeme imperativ, srpanj i kolovoz su idealni mjeseci za odmor, a izbjegavajte ih ako Vam je budžet presudan faktor prilikom izbora termina.

Izbor akvatorija prilagodite svojim željama i mogućnostima. Ukoliko ste početnik, odlučite se za već iskušane rute s manje vjetrovitim područjima i razvedenom obalom gdje se možete skloniti u marini, lučici ili uvali do koje ćete stići za najviše 2 sata. Ako ste se na more otisnuli zbog ronjenja i sportsko-ribolovnih avantura, raspitajte se koji dio Jadrana nudi najbolje mogućnosti za Vaše potrebe.

Posebnu pažnju obratite na prikupljanje potrebnih dokumenata i dozvola te na upoznavanje sa zonama u kojima su ribolov ili ronjenje zabranjeni. Nakon što odaberete akvatorij, korisno je isplanirati i dnevne rute. Preporuka je da se držite osnovnog pravila da do najudaljenijeg odredišta ne biste trebali potrošiti više od trećine raspoloživog vremena. Na taj način stići ćete uživati u izabranim destinacijama i vratiti se na vrijeme. Imajte na umu da su kazne za kašnjenje predaje broda izuzetno visoke.

Ukoliko želite dinamičan godišnji odmor na kojem ćete prevaliti veliki broj kilometara i vidjeti što više različitih odredišta, motorna jahta je idealan izbor za Vas. Ako biste radije željeli plutati na valovima i prepustiti se čarima plovidbe same, odaberite jedrilicu. Pritom ne trebate brinuti zbog eventualnog neiskustva jer su charter jedrilice izuzetno jednostavne za upravljanje. Budžet je često faktor koji sužava mogućnost izbora pa ako je i Vaš nešto skromniji, zaobiđite motorne jahte koje su pravi “gutači” goriva.

Želite li svoje krstarenje na Jadranu isplanirati u srpnju ili kolovozu, toplo preporučujemo da što prije krenete u potragu za idealnim plovilom, a rezervirajte ga najkasnije do travnja. Naime, interes za iznajmljivanje plovila je velik i često se ona najbolja jako brzo rezerviraju. Što se kvalitete tiče, preporučujemo da kod istog tipa i istog proizvođača određenog plovila uvijek birate novije, a pogotovo ako prvi put odlazite na krstarenje. Novije plovilo pruža bolju garanciju kvalitete i bezbrižnog provođenja godišnjeg odmora.

Da bi charter ugovor bio valjan i služio svojoj svrsi mora sadržavati slijedeće elemente:

 • uobičajene podatke o strankama ugovora: charter kompaniji i osobi koja unajmljuje plovilo. Ukoliko unajmitelj plovila neće biti i skiper, skiper se navodi posebno, zajedno sa svim bitnim podacima o dozvoli koja mu daje za pravo da upravlja plovilom,
 • predmet ugovora (predmetno plovilo sa svim svojim bitnim karakteristikama),
 • točna cijena najma plovila i točan iznos depozita, s jasnim uvjetima i mogućnostima plaćanja. Također trebaju biti izričito navedeni i svi dodatni sadržaji koje je unajmitelj zakupio, poput izvanbrodskog motora, gumenjaka, spinakera… sa pripadajućim cijenama,
 • termin najma, sa točnim datumima i satima kada se plovilo može preuzeti i do kada se mora vratiti u matičnu luku,
 • matičnu luku, odnosno luku u kojoj će se plovilo razdužiti u slučaju «one way chartera»,
 • točan broj osoba koje su zakupile plovilo, odnosno broj osoba koji će boraviti na plovilu.

Napominjemo da je na našim Internet stranicama charter ugovor dostupan u formi općih uvjeta najma plovila. S obzirom da se booking plovila obavlja on-line, odnosno ugovor o suradnji sklapa na daljinu, ne postoji formalni čin potpisivanja ugovora, već se smatra da uplatom rezervacije klijent potvrđuje da je upoznat s općim uvjetima najma plovila, te da ih u potpunosti prihvaća. Sadržaj općih uvjeta najma plovila, uplatom rezervacije, u potpunosti obvezuje, kako klijenta, tako i agenciju. Odmah po primljenoj potvrdi uplate rezervacije agencija šalje klijentu voucher, na kojemu su posebno naznačeni svi bitni elementi charter ugovora, a s kojim on, dolaskom u matičnu luku, jednostavno preuzima zakupljeno plovilo.

Slijedi detaljan popis «stvari» za kojima bi Vam se mogla ukazati potreba tijekom plovidbe, odnosno «stvari» za koje bi bilo korisno da Vam se u slučaju potrebe nađu pri ruci. Napominjemo da pojedina plovila neke od navedenih stavki uključuju u standardnu cijenu plovila, no većina predloženih stavki je ipak osobne naravi. Na nama je da Vam ukažemo na njih, a konačna odluka je na Vama. Dokumenti, telefonski adresar i sredstva plaćanja

 • uobičajene podatke o strankama ugovora: charter kompaniji i osobi koja unajmljuje plovilo. Ukoliko unajmitelj plovila neće biti i skiper, skiper se navodi posebno, zajedno sa svim bitnim podacima o dozvoli koja mu daje za pravo da upravlja plovilom,
 • predmet ugovora (predmetno plovilo sa svim svojim bitnim karakteristikama),
 • točna cijena najma plovila i točan iznos depozita, s jasnim uvjetima i mogućnostima plaćanja. Također trebaju biti izričito navedeni i svi dodatni sadržaji koje je unajmitelj zakupio, poput izvanbrodskog motora, gumenjaka, spinakera… sa pripadajućim cijenama,
 • termin najma, sa točnim datumima i satima kada se plovilo može preuzeti i do kada se mora vratiti u matičnu luku,
 • matičnu luku, odnosno luku u kojoj će se plovilo razdužiti u slučaju «one way chartera»,
 • točan broj osoba koje su zakupile plovilo, odnosno broj osoba koji će boraviti na plovilu.

Prilikom preuzimanja ključeva zakupljenog plovila, potrebno je određena financijska sredstva predati voditelju baze, na ime depozita odnosno kaucije, a kako bi se pokrile eventualne štete na plovilu ili opremi, nastale za vrijeme trajanja Vašeg najma. Napominjemo da Vas charter agencija može teretiti samo za iznos ostavljenog pologa, bez obzira na visinu počinjene štete. Preostali iznos se naplaćuje od osiguravajućeg društva. Kaucija se teoretski može platiti na razne načine; gotovina, kreditne kartice, putnički i euro čekovi ili pak bankovne doznake, no obično charter agencija nudi samo neke od navedenih mogućnosti.

Nije rijetkost da način plaćanja kaucije kojeg Vi preferirate bude i jedan od faktora koji će utjecati na odabir charter agencije kao Vašeg partnera za ovo ljeto. Naravno, kauciju polažete tek u slučaju kada se i osobno uvjerite da stanje plovila i opreme u plovilu u potpunosti odgovara Internet prezentaciji, odnosno onome što Vam je predočio voditelj charter baze. Ukoliko plovilo bude vraćeno bez ikakvih naknadnih oštećenja ili gubitka opreme, kaucija će po check-out biti vraćena u cijelosti.

Kako bi sigurnost ljudi i plovila tijekom krstarenja bila što veća poželjno je da prilikom preuzimanja plovila obratite pažnju, provjerite i pregledate slijedeće:

 • uobičajene podatke o strankama ugovora: charter kompaniji i osobi koja unajmljuje plovilo. Ukoliko unajmitelj plovila neće biti i skiper, skiper se navodi posebno, zajedno sa svim bitnim podacima o dozvoli koja mu daje za pravo da upravlja plovilom,
 • predmet ugovora (predmetno plovilo sa svim svojim bitnim karakteristikama),
 • točna cijena najma plovila i točan iznos depozita, s jasnim uvjetima i mogućnostima plaćanja. Također trebaju biti izričito navedeni i svi dodatni sadržaji koje je unajmitelj zakupio, poput izvanbrodskog motora, gumenjaka, spinakera… sa pripadajućim cijenama,
 • termin najma, sa točnim datumima i satima kada se plovilo može preuzeti i do kada se mora vratiti u matičnu luku,
 • matičnu luku, odnosno luku u kojoj će se plovilo razdužiti u slučaju «one way chartera»,
 • točan broj osoba koje su zakupile plovilo, odnosno broj osoba koji će boraviti na plovilu.

Prilikom preuzimanja plovila uvijek je potrebno provjeriti opremu koja je sastavni dio plovila i pregledati njezinu ispravnost. U nastavku navodimo obveznu opremu koju prema pravilniku o brodicama treba imati charter plovilo, te opremu koja je u svakom slučaju dobrodošla:

 • uobičajene podatke o strankama ugovora: charter kompaniji i osobi koja unajmljuje plovilo. Ukoliko unajmitelj plovila neće biti i skiper, skiper se navodi posebno, zajedno sa svim bitnim podacima o dozvoli koja mu daje za pravo da upravlja plovilom,
 • predmet ugovora (predmetno plovilo sa svim svojim bitnim karakteristikama),
 • točna cijena najma plovila i točan iznos depozita, s jasnim uvjetima i mogućnostima plaćanja. Također trebaju biti izričito navedeni i svi dodatni sadržaji koje je unajmitelj zakupio, poput izvanbrodskog motora, gumenjaka, spinakera… sa pripadajućim cijenama,
 • termin najma, sa točnim datumima i satima kada se plovilo može preuzeti i do kada se mora vratiti u matičnu luku,
 • matičnu luku, odnosno luku u kojoj će se plovilo razdužiti u slučaju «one way chartera»,
 • točan broj osoba koje su zakupile plovilo, odnosno broj osoba koji će boraviti na plovilu.

Kako bi plovidba protekla u najboljem redu preporuča se na vrijeme voditi brigu o slijedećim detaljima:

 • uobičajene podatke o strankama ugovora: charter kompaniji i osobi koja unajmljuje plovilo. Ukoliko unajmitelj plovila neće biti i skiper, skiper se navodi posebno, zajedno sa svim bitnim podacima o dozvoli koja mu daje za pravo da upravlja plovilom,
 • predmet ugovora (predmetno plovilo sa svim svojim bitnim karakteristikama),
 • točna cijena najma plovila i točan iznos depozita, s jasnim uvjetima i mogućnostima plaćanja. Također trebaju biti izričito navedeni i svi dodatni sadržaji koje je unajmitelj zakupio, poput izvanbrodskog motora, gumenjaka, spinakera… sa pripadajućim cijenama,
 • termin najma, sa točnim datumima i satima kada se plovilo može preuzeti i do kada se mora vratiti u matičnu luku,
 • matičnu luku, odnosno luku u kojoj će se plovilo razdužiti u slučaju «one way chartera»,
 • točan broj osoba koje su zakupile plovilo, odnosno broj osoba koji će boraviti na plovilu.

Sve ono što ste prilikom preuzimanja plovila, Vi očekivali od charter agencije, prilikom vraćanja plovila, charter agencija očekuje od Vas. Stoga, plovilo trebate vratiti na vrijeme, u stanju u kakvom ste ga zatekli, odnosno bez ikakvih vanjskih ili unutarnjih oštećenja, uz svu pripadajuću i dodatnu opremu, te naravno sa punim spremnikom goriva. Kao na samom početku, sa Adriatic.hr predstavnikom, sve detalje ćete još jednom pregledati, te čim utvrdite da je sve u redu, odnosno da je plovilo vraćeno u stanju u kojem je i predano, u mogućnosti ste bezbrižno se pozdraviti s Jadranom, naravno puna srca i s nadom da će iduće ljeto ipak brzo doći.

Savjeti i preporuke koje slijede upozoravaju na posljedice koje po prirodu može imati neodgovorno ponašanje pojedinca, te predstavljaju Adriatic.hr doprinos podizanju svijesti pojedinca u pogledu njegovog odnosa prema prirodi, a kako bi prirodne ljepote naše obale, mora i otoka sačuvali i za generacije koje tek dolaze.

Toaleti

Korištenje toaleta u marinama i lučicama je zabranjeno, a kazne za prekršitelje su visoke. Ukoliko se Vaše plovilo nalazi na vezu koristite se sanitarnim čvorovima u sklopu marine ili obližnjeg ugostiteljskog objekta. Ukoliko se nalazite u uvali, toaletom se koristite diskretno, tek pošto ste provjerili da nema kupača u blizini.

Smeće i otpad

Iskorištene i nepotrebne predmete, kao i sve druge vrste otpada nikako ne bacajte u more, a posebice ih ne ostavljajte na plažama i uvalama u kojima sidrite, jer najčešće ne postoje službe koje će otpatke sa takvih mjesta organizirano sakupljati i odvoditi na deponije. Smeće i ostali otpad odlažite na isključivo za to predviđenim mjestima u lukama i marinama u kojima pristajete.

Loženje vatre

Ukoliko se za potrebe roštilja ili stvaranja posebnog ugođaja odlučite za loženje vatre, to činite isključivo uz samu obalu, a nikako u borovoj šumi ili neposrednoj blizini bilo kakvog raslinja. To činite uz poseban oprez, te dok ima i najmanjeg žara vatru ni na trenutak ne ostavljate bez nadzora. Poželjno je da se u Vašoj blizini nalazi i vatrogasni aparat sa plovila, kanta za vodu ili bilo kakav prikladni “alat” koji bi mogao biti od pomoći ukoliko bi nešto krenulo po zlu.

Signalne rakete

Sa signalnim raketama postupajte krajnje odgovorno i savjesno, jer iskustvo je pokazalo da i one mogu izazvati požar na obali ukoliko se ispaljuju stihijski i nepromišljeno.

Ugrožene vrste

Bez obzira na cijelo bogatstvo i raznovrsnost flore i faune Jadrana, određenim biljnim i životinjskim vrstama, najčešće zbog nekontroliranog lova, prijeti potpuno istrebljenje. Svojim odgovornim ponašanjem vodite brigu o flori i fauni našeg Jadrana (ne zagađujte more, ribu lovite u onim količinama koje možete konzumirati, ne ubijajte životinje iz zabave, ne čupajte morsko bilje iz dosade…)

Ekološke katastrofe

Ukoliko tijekom krstarenja primijetite bilo kakve pokazatelje ekoloških katastrofa (naftne ili uljene mrlje, pomor ribe, požari…) ili im pak pridonesete, radi njihovog brzog i efikasnog stavljanja pod kontrolu, hitno obavijestite najbližu lučku kapetaniju ili službu spašavanja o tome.

Neka biser Mediterana svijetli što duže!